BOYO-BOZO ALIVE

BOYO-BOZO:Vo.UtsunomiyaTakashi,Vo.&Gt.&Ba.YasushiIshii/Key.AkiraNishihira,Gt.Chie,Sax.Yukarie,Per.KaoriOno,Cho.GeilaZilkha, Performer.KatsuoTanishita,MidoriMaejima,Yu-ki”Chuw”Arai 1995