U_WAVE 10th Anniversary Tour 2015 -FIFTH ELEMENT-

Key.AkioDobashi,Gt.YoshioNomura,Cho.SaekoHinaga,Dr.KaoriKobayashi,Performer.Eddie,Poem&Lyrics.HananoTanaka 2015