U_WAVE Tour 2013 フォースアタック

Key.AkioDobashi,Gt.YoshioNomura,Cho.SaekoHinaga,Dr.KaoriKobayashi,Performer.Eddie,Poem&Lyrics.HananoTanaka